door naar tekst

logo

Beschadigde zuigerstang of geleidebus


De meest voorkomende oorzaak van afdichtingsdefecten is beschadiging van de zuigerstang of geleidebus. Deze beschadigingen zijn veelal het gevolg een slechte uitlijning tussen de cilinder en de last (radiale belasting) of de toepassing van een te kleine zuigerstangdiameter bij drukcilinders, waardoor buiging van de zuigerstang optreedt.

Cilinders zorgen voor een lineaire beweging en verplaatsing van een geleide last. Tijdens de beweging van de last mag deze last geen grote kracht op de zuigerstang uitoefenen. Te grote radiale krachten veroorzaken beschadiging van de zuigerstanggeleidebus of de cilinderbuis.

De cilinderleverancier kan meestal informatie verschaffen over de toegestane uitlijningsafwijkingen. De maximale drukkracht die een cilinder kan uitoefenen wordt bepaald door de zuigerstangdiameter en de slaglengte. Een te klein gekozen stangdiameter voor de te verplaatsen last resulteert bij lange slagcilinders in doorbuiging van de zuigerstang.

Symptomen

Zuigerstangafdichtingen en geleidebus vertonen plaatselijk duidelijke slijtagevlakken. De zuigerafdichting en de cilinderbuis vertonen aan tegenover elkaar liggende zijden slijtagevlakken of krassen, vooral in de stand waarbij de zuigerstang volledig uitgestuurd is.

Is de zuigerstang recht? Cilinderbeschadiging kan het gevolg zijn van afwijkingen in de rechtheid of door buiging van de zuigerstang. De maximale doorbuiging of afwijking mag 0,02 mm per dm lengte bedragen. Is de oppervlakteruwheid van de zuigerstang groter dan 0,2 micron (Ra waarde), dan kan dit beschadiging van de stangafdichting tot gevolg hebben.

Oplossing

Een correcte uitlijning is van essentieel belang. Uitlijningskoppelingen, sferische lagers en scharnierflens-gaffel bevestigingen aan het stangeinde kunnen in bepaalde gevallen uitkomst bieden, maar vaak verlangen deze oplossingen een grotere stangdiameter of een slagbegrenzer om de hogere belastingen op de geleidebus te compenseren. Belastingen die optreden als gevolg van het gemis van een starre verbinding tussen zuigerstang en de bewegende last.

Indien de klachten als eerder omschreven een chronisch karakter vertonen, dan dient de cilindertoepassing opnieuw beoordeeld te worden. In elk geval dient de zuigerstanggeleidingsbus niet van extreem hard metaal vervaardigd te zijn. Een hard metalen geleidingsbus kan beschadiging van de zuigerstang veroorzaken. Om een zuigerstang te vervangen is het meestal noodzakelijk de gehele cilinder te demonteren. Een geleidingsbus daarentegen is voor de cilinderleverancier vaak een voorraadartikel dat eenvoudig vervangen kan worden. Een goede geleidingsbus met afdichtingen dient zodanig geconstrueerd te zijn, dat het geleidingsgedeelte en de primaire afdichting gesmeerd blijven. Verder dient de geleidingsbus gemakkelijk uitwisselbaar te zijn en van een materiaal vervaardigd, dat een lange levensduur garandeert bij minimale beschadigingen van de zuigerstang.

Bronzen bussen, waarvan de hoeken gebroken zijn en voorzien van een spiraalgroef. De hoeken dienen gebroken te zijn, omdat bij verkeerde uitlijning er grote krachten op de kanten ontstaan (kantkrachten) en er stukjes af kunnen breken.

Een andere mogelijkheid is de hardweefsel geleidering Guivex.


072 - 514 18 55
Vraag het ERIKS.
Om uw vraag snel te kunnen beantwoorden vragen wij u alle velden in te vullen. Dhr. / Mevr.
Land
*Dit zijn verplichte velden
Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.
E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of Hydraulic-Seal.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.