door naar tekst

logo

Top 4 oorzaken falen van hydraulische afdichtingen

Hydraulische afdichtingen kosten de producent geld. Zij worden meestal tegen zeer lage en scherpe prijzen ingekocht. Maar deze eenvoudige, goedkope hydraulische afdichting kan duizenden euro’s aan produktiestop en reparatietijd kosten als deze faalt. Is er een probleem-afdichting kijk dan naar de vier onderstaande punten om de oorzaak van het falen te determineren.

 1. Onzorgvuldige montage is een hoofdoorzaak van het falen van de hydraulische afdichting. De belangrijkste punten die tijdens de montage in de gaten moeten worden gehouden zijn:
  • (a) netheid
  • (b) bescherming van de afdichtingtegen sneden en vervormingen
  • (c) juiste smering

  Andere probleemgebieden zijn: Een te grote kracht op het drukstuk van de nastelbare groef. Omklappen van de afdichtingslip tijdens montage. Montage van de afdichting in de verkeerde richting komt regelmatig voor. De oplossing voor deze problemen is: gezond verstand  en het nemen van redelijke voorzorgsmaatregelen tijdens de montage.

 2. Vervuiling van het hydraulieksysteem is een andere hoofdoorzaak van het falen van de afdichting.
  De vervuiling wordt meestal verooorzaakt door externe elementen zoals: vuil, grit, modder, stof, ijs en interne vervuiling door circulerende metaal deeltjes, afbraakprodukten van vloeistof, slangen of andere verminderde componenten. Daar de meeste externe vervuiling het systeem binnentreed  gedurende de ingaande slag, zal de montage van een juiste afstrijker de beste oplossing zijn. Interne vervuiling kan door een juiste filtering voorkomen worden. Vervuiling wordt waargenomen door krassen op stang en cilinderwand, overmatige slijtage en lekkage van de afdichting en soms dunne stukjes metaal ingebed in de afdichting.

 3. Chemische aantasting van het afdichtingsmateriaal is, op de eerste plaats, vaak het resultaat van verkeerde materiaalkeuze, of verandering van de systeemvloeistof. Onjuiste toepassing of niet geschikte materialen kunnen leiden tot chemische aantasting door additieven in de vloeistof, hydrolyse en oxidatie reductie van de afdichtingselementen.   Chemische aantasting kan leiden tot het verlies van lipcontact, zachter worden van het afdichtingsmateriaal, extreem zwellen of krimpen. Verkleuring van het afdichtingsmateriaal is ook een indicatie voor chemische aantasting.

 4. Aantasting door warmte kan verwacht worden, als de afdichting verharding vertoont, kleine scheurtjes en uitgebroken deeltjes uit lip en body. Aantasting door warmte resulteert in verlies van de effectiviteit van de afdichtingslip door buitensporige compression-set en verlies van afdichtingsmateriaal. Oorzaken van deze situatie kunnen komen door: onjuist afdichtingsmateriaal, hoge dynamische wrijving, te grote voorspanning, geen speling bij de hiel van de afdichting en een uitwendige warmtebron. Correctiemaatregelen tegen warmte aantasting zijn: vermindering voorspanning van de afdichtingslip, meer smering of verandering van het afdichtingsmateriaal. In grensgevallen moet bij de hoogste temperatuur 10 gr °C opgeteld worden. Deze verhoogde contacttemperatuur wordt veroorzaakt door de dynamische wrijving van de afdichting tijdens het glijden.

Een geheim: Het is niet nodig om vervangende afdichtingen bij een cilinderproducent te kopen.
ERIKS heeft lijsten en tabellen en kan op zeer eenvoudige wijze een vervangende afdichting voorstellen. En in geval van een afdichtingsprobleem kunnen de produktspecialisten een advies geven om de standtijd van de afdichting te verbeteren.


072 - 514 18 55
Vraag het ERIKS.
Om uw vraag snel te kunnen beantwoorden vragen wij u alle velden in te vullen. Dhr. / Mevr.
Land
*Dit zijn verplichte velden
Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.
E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of Hydraulic-Seal.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.